Drama Einar AS

co/Einar Film & Fortellinger AS
Postboks 5810 Majorstuen, 0308 Oslo,
Rosenborggata 19b, 0356 Oslo

Kristin Emblem
Produsent
Pål Kruke Kristiansen
Executive produsent
Marie Stang
Produksjonsleder